Praktisk Info

Velkommen til Sparta Copenhagen Games og Østerbro Stadion.

Det er 10. gang vi skal afholde Sparta Copenhagen Games. Efter en mindre udgave i 2020 pga Covid-19.

Vi ønsker jer alle velkommen til Sparta Copenhagen Games.

Tilmeldingsfristen er 6. august 2021.

Tilmeldinger sendes til spartastaevnetilmelding@sparta.dk

Startgebyret er 50 Dkr/øvelse for op til 7 år og 70 Dkr/øvelse for resten. Startgebyret opkræves efter stævnet.

Eftertilmelding kan ske ved plads og mod dobbelt startgebyr.